Inhabil

I Viborg skal de have et nyt rådhus. Og der er fundet en billedkunstner, der skal stå for den udvendige udsmykning.
Men måden, hvorpå denne procces er blevet håndteret, har affødt kritik.
Reference: Kunstportalen Kunsten.nu. Link: http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?viborg+raadhus+kjell+nupen+jeppe+hein

Jeg vil her forsøge at udfolde, hvordan en tilsvarende opgave ville have været håndteret i Aarhus Kommune.

Der vil altid, når vi taler om beløb over 300.000 kr., være tale om en konkurrence (3 – 4 deltagende kunstnere).
Og det vil ikke være arkitekten, der peger på, hvilke kunstnere, der skal deltage i konkurrencen. Men derimod billedkunstudvalget (BKU), der er et armslængde-organ under Kulturforvaltningen.
I BKU sidder der 3 lokale kunstnere udpeget af Rådmanden.

Det er bygherre (kommunen), der udskriver konkurrencen, og det er bygherre, der i sidste ende træffer afgørelsen.
Men afgørelsen har afsæt i et bedømmelsesudvalgs indstilling, hvor arkitekt, BKU og evt. brugerrepræsentant har sæde.
Det fremgår altid af konkurrencebetingelserne, hvilken vægtningsprocent den billedkunstneriske kvalitet har, i relation til de andre ønsker og hensyn, der måtte være.

Århus Kommune har udøvet denne armslængde-praksis i 10 år, og jeg kan kun opfordre Viborg Kommune til at kigge på disse erfaringer.
Jeg sidder på tredje år i BKU (det sidste, så skal jeg afløses), og i min tid har jeg deltaget i op mod 30 udsmykninger i forbindelse med nybygning, hvoraf 6 har været konkurrencer, og hvor den største har et anlægsbudget på 900 mio. kr. resulterende i ca. 9.000.000 kr. til den billedkunstneriske udsmykning.

Århus Kommunes politiske beslutning om at implementere et armslængde-princip har bevist i praksis at være en hensigtsmæssig løsning, både i forhold til det svære spørgsmål: Hvad er kunstnerisk kvalitet? Men også som værn imod mistanke om nepotisme.

Armslængde-princippet er ikke en garanti for kvalitet.
Armslængde-princippet er ikke en garanti for, at nepotisme ikke kan forekomme.
Men det er en konstruktion, der øger chancen for et resultat, der viser sig at have kunstnerisk kvalitet, samtidig med at risikoen for inhabilitet mindskes.

Nøgleordet er her gennemsigtighed. Åbenhed omkring processer og beslutninger og en konstant synliggørelse af opgavefordelingen (hvem har hvilken kasket på).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s