RE-flower VII

Billedet taler for sig selv.
Vi ser på billedet og forventer/forlanger, at det til enhver tid generøst kommunikerer sit overskud.

Det er en fin ambition, – også min.
Men midt i dette forbrug, denne konsumtion, har jeg leget med en tanke. Et tankespil.
Hvad hvis det modsatte var muligt. Sæt nu hvis det var omvendt: Billedet ser på os.
Enten som et spejl eller bare, at det faktisk kan se. At jeg sad inde bagved og kiggede ud. Hvad ville jeg så se?

Et billede af en blomst, en plante, en vækst. Et billede af blomster og planter.
Billedet taler for sig selv.

skovgaard Re-flower VII

RE-flower VII (no. 12)

The image speaks for itself.
We look at the image and expect / demand that it always generously communicates its surplus.

It is a fine ambition – mine, too.
Nevertheless, in the midst of this consumption, I have been playing with a thought. A mind game.
What if the opposite were possible. Suppose the act was reversed: The image looks at us.
As either a mirror or just that it can actually see. As if, I was in there and looked out. What would I see?

A picture of a flower, a plant. A picture of flowers and plants.
The image speaks for itself.

detail 1

Detalje

Detalje 2

Detalje

Link til flere fotos fra serien RE-flower VII: http://www.janskovgard.dk/wordpress/?cat=32
Reference in English: http://www.janskovgard.dk/pdf/reflower7.pdf

Aarhus, den 1. december 2014
Jan Skovgård

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s