RE-tour: The Corona Walk

Som en udvidelse til fotoserien RE-tour fra 2018 har jeg foretaget en corona-walk. Jeg har besøgt det nedlukkede ARoS kunstmuseum. Jeg er gået rundt om museet, og her har jeg plukket, hvad jeg kunne finde af blomster og planter. En buket.
Konceptet, og for den sags skyld også æstetikken, er som i 2018, men COVID-19 har ændret konteksten radikalt og dermed billedets konnotationer.

re-tour, aros, corona-walk

Foto: RE-tour, ARoS, Denmark (yellow, white, red), 2020
Posted in Uncategorized | Leave a comment

RE-FLOWER – en udstilling hos Banja Rathnov Galleri

Bedst som jeg stod og skulle åbne udstilling hos Banja Rathnov Galleri, blev landet ramt af Covid-19. Åbningen blev udskudt, og da den åbnede, var det uden fernisering og med sluse og håndsprit nede ved indgangen. Nu er udstillingen åben torsdag, fredag og lørdag, ligesom den er blevet forlænget til midt i juni.
På udstillingen præsenteres 31 udvalgte værker fra perioden 2009-2019.

banja rathnov galleri

Foto fra udstillingen
Posted in Uncategorized | Leave a comment

RE-FLOWER – en bogudgivelse

80 værker fra 20 forskellige serier fra perioden 2009-19. Hver serie er ledsaget af en tekst. 126 sider samlet under titlen RE-flower.
Bogen kan købes ved forlaget Arkhest. Prisen er kr. 100.
Link: https://arkhest.dk/book/re-flower/

Mon det bliver en bestseller 🙂

RE-FLOWER book

Her følger et uddrag fra bogen’s forord:
”… Jeg er en af dem, der har slået en kolbøtte. Epicentret er den 17. marts 2004, hvor jeg under udgang fra en indlæggelse på en psykiatrisk afdeling sprang fra en bro. Jeg gik rigtig meget i stykker, og alt skulle læres på ny: At vågne, at trække vejret, at tale, at spise, at sidde …
Langsomt dukkede lysten til kunst op igen. I starten så jeg mig selv og min kunst som eksponent for det handicappede, for det bøjede søm, der var blevet rettet ud. Den ambition har, som årene er gået, flyttet sig lidt. I dag forsøger jeg bare at være den bedste version af mig selv …”

PS: Dagen er tiltaget med 6 minutter 🙂

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Civilization

Forestil dig, at du flyver … du er højt oppe … og kigger ned på dette landskab. Hvad ser du?
Der er meget grønt og noget brunt og orange. Det ligner noget organisk, og det er det. Der er rette og lige linjer, – det kendes også fra naturen. Der er former, der går igen, – det kendes også fra naturen. Men kombinationen af rette linjer, former og mønstre forekommer med en hyppighed … der må være et menneske til stede. Der har været et menneske.
Hvor der har været mennesker, taler man om civilisationer. Ordet civilisation har for de fleste positive konnotationer. Når man siger civilisation, har man også implicit sagt, at der er noget af værdi.
Men sådan er det ikke nødvendigvis: Civilisation er ikke neutral, men rummer både det positive og det negative – og alt andet tænkeligt.

Forestil dig, at du ikke flyver … forestil dig, at du ikke længere forestiller dig …

civilization-5

Civilization (no. 5), 140×140 cm

Link til billeder fra serien Civilization: https://www.janskovgard.dk/wordpress/?cat=56
Link to this text in English: https://www.janskovgard.dk/pdf/civilization.pdf

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Off-road

Når jeg på denne tid af året kører på arbejde, er det mørkt. Det betyder bare ikke, at alle andre sover. Desværre. De er også på vej …
Som jeg nærmer mig centrum, går trafikken i stå, og man sidder der og kigger, mens lysene skifter, og trafikken snegler sig frem.
En morgen, hvor jeg sad dér, fik jeg øje på det smalle stykke ingenmandsland, der er imellem de modsatrettede vognbaner. Midt imellem dem, der vil den ene vej, og dem, der vil den anden, mellem dem der vil frem, og dem, der vil tilbage.
Jeg åbnede døren, steg ud og plukkede en buket.
Der blev dyttet lidt.

off-road jan skovgard

Off-road (no. 1), 60×60 cm

Link to this text in English: https://www.janskovgard.dk/pdf/off-road.pdf

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pop

Genstandsfeltet for denne serie er frøkapslerne fra planten Mangebladet Lupin. Den bragte sig selv i fokus.
En dag, hvor jeg sad ude og stenede, hørte jeg et smæld. Først, som var det langt borte, og noget, der ikke rigtigt kunne forcere de ”egne” tanker, som jeg havde gang i. Pop, lød det. Igen og igen. Det kunne være nogen, der skød med et eller andet langt væk, men da det på et tidspunkt lykkedes lyden at trænge igennem til min bevidsthed, blev jeg overbevist om, at den kom fra haven – min have.
Det var frøbælge, der eksploderede i solen og varmen. Det var det smæld, der lød som pop, og det er på den måde, lupinen, der er af ærteblomstfamilien, strøer sine frø ud. Frøene er sorte og runde som meget små kanonkugler. Ved nærmere eftersyn fik jeg øje på dem på den tørre jord. De var overalt, og de samlede sig, hvor overfladen nu bød dem at trille hen.
Det syn fik mig til at tænke på et foto af Roger Fenton, som han tog i 1855 under Krimkrigen. Fotoet har titlen ”The Valley of the Shadow of Death”, og motivet er et goldt og øde landskab, hvor kanonkugler ligger strøet ud overalt, som om de er kommet ned som regn.
Det var det, jeg så i min have.
Men nu bare med omvendt fortegn: Lupinernes frø er ”omvendte” kanonkugler. De varsler liv.

pop5

Pop (no. 5), 2019

pop5-detail1.jpg

Pop (no. 5), Detalje 1

pop5-detail2

Pop (no. 5), Detalje 2

Link til billeder fra serien Pop: https://www.janskovgard.dk/wordpress/?cat=55
Link to this text in English: https://www.janskovgard.dk/pdf/POP.pdf

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vildrose, 2019

Med reference til Devils II, 2017.
Genstandsfeltet for denne serie er rødder af hybenrosen. Den bliver også kaldt rynket rose, og den falder ind under en betegnelse af planter, der går under navnet vildrose.
Måske det er den sidste betegnelse, der bedst indrammer min kærlighed, – vildrose.
Jeg forbinder den med en duft, der konnoterer sommer, den lyse tid. Som barn, når jeg pjækkede fra skole, og vejret var godt, tog jeg min kajak og roede til en ø, hvor jeg fandt læ et sted på stranden. En strand og et sted, der ofte var defineret af store hybenroser, der enten var i blomst eller senere på sæsonnem bar de velkendt orange frugter.
Aktuelt har jeg ikke gravet de rødder op, for at de kan indgå i mit projekt. Jeg har ikke gravet dem op. De lå spredt ud på min strand. Stranden var, som var der kastet en bombe. En kommunal gummiged eller gravko havde systematisk gravet alle hybenplanter op og fyldt dem på containere til bortskaffelse. Kun de dybe spor i sandet fra de tunge entreprenørmaskiner var tilbage.
I dag skal planten nemlig bekæmpes, og den er på Naturstyrelsens liste over landskabsukrudt. Hybenrosen er dømt invasiv, – den er en fremmed.
Tak for denne gang, vildrose.

Vildrose (no. 2), 2019

Vildrose (no. 2), 2019
print på alu, 120 x 120 cm

Vildrose (no. 2) - detalje

Vildrose (no. 2), detalje

Vildrose (no. 2) detalje

Vildrose (no. 2), detalje

Link til billeder fra serien Vildrose: https://www.janskovgard.dk/wordpress/?cat=54
Link to this text in English: https://janskovgard.dk/pdf/vildmose.pdf

Posted in Uncategorized | Leave a comment

RE-flower 11

Vorter kan bekæmpes med dens saft, og hvis man plukker den for at bringe den ind som buket, klasker den sammen. Blomsten lukker sig, og stænglen bliver slap, som om den ikke vil finde sig i dens slags kultivering.
Det er børnelærdom.
Siden hen har jeg bemærket dens evne til at dukke sig. Gror den i en plæne, der slås hyppigt, sendes blomsterne ud nærmest vandret, hvorved den undgår plæneklipperens skær.

Hvis man skulle være i tvivl, så er det fandens mælkebøtte, jeg her taler om. Den gule djævel.

For ikke længe siden fik jeg øje på den del af planten, der normalt ikke er synlig. Den er solidt funderet, – den har en pælerod, der kan være meget lang. I et avisudklip læste jeg om en graver på en kirkegård, der poserede med en mælkebøtte med en rod på ikke mindre end 120 cm.

Jeg ved, at også jeg har været efter den. Men det er slut nu. Arbejdet med denne serie har ændret vores forhold. Eller rettere sagt: Mælkebøttens forhold til mig er nok det samme, men mit til den er for altid forandret: Den er min ven.

Det ligner noget, der har ramt et vejtræ. Det er en kuldsejling parkeret i et hjørne, – hvis genvundne fokus kan tilskrives den tilfældighed, vi kalder livet.

RE-flower 11 (no. 2), 2019
Print on alu, 40×40 cm

Link til flere fotos fra serien: https://www.janskovgard.dk/wordpress/?cat=53
Link to description in English: https://www.janskovgard.dk/pdf/reflower11.pdf

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Looking Out

Sommeren 2018 købte jeg en ejendom på auktion. Den ligger i en meget lille by, der blev til for hundrede år siden, da en jernbane kom forbi. En stationsby.
I dag er der ikke længere hverken spor eller tog, men der er en god udsigt. Fra 1. sal er der udsyn til et kuperet landskab med åbne marker og stor himmel.

En dag fik jeg den idé, at jeg ville male udsigten. Jeg ville male den direkte på vinduet, på glasset i en til en, som jeg så det.
Således gjort. Men det, der kom ud af det, resultatet, var desværre ikke på højde med ideen. Og nu var der ikke længere nogen udsigt …
Jeg har en lang praksis for at sønderdele ting, så der gik ikke lang tid, inden vindue ikke længere var vindue, – og her opstod det uventede: Da jeg så de farvede glasskår, var kimen lagt til denne serie.

looking out (no. 4)

Looking Out (no. 4), 2019

Looking Out (no. 4), detail

Looking Out (no. 4), detail

Som et biprodukt har jeg skrevet en tekst, Udsyn, hvis udgangspunkt er netop dette: Når jeg kigger ud ad vinduet.

Link til billeder fra serien Looking Out: https://www.janskovgard.dk/wordpress/?cat=52
Link til teksten Udsyn: Udsyn (Looking Out)
Link to this text in English: http://janskovgard.dk/pdf/looking-out.pdf

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Udsyn (Looking Out)

Se ud ad dit vindue. Dette er en øvelse. Hvis du har en udsigt, se venligst bort fra, at det er en udsigt, du kender. Forestil dig, at det er allerførste gang, du kigger ud og ser denne udsigt.
Til trods for at du nu aldrig har set denne udsigt, er den næppe voldsomt overraskende.
Du kender ikke lige denne specifikke udsigt, men der er alligevel ikke noget, du ikke kender.
Du ser noget, du aldrig har set før, – og alligevel ikke: Udsigten består jo af lutter velkendte elementer. Hvis man tager bestanddelene én for én, er det ikke ukendt land, – du har set det hele før.

Det er sådan, jeg har det det med billedkunst.

Men nu tilbage til øvelsen: Du kigger ud ad vinduet. Det, du ser, kan du vælge at opfatte som overvejende positivt eller det modsatte og alt derimellem. Det afhænger af øjnene, der ser, som man siger. Du kan vælge at hæfte dig ved den store himmel, de orange tage, eller bare alt det grønne. Et positivt syn.
Men du kan også vælge at hæfte dig ved, at det regner for du-ved-ikke-hvilken dag i træk, og at der ikke sker en skid. Et negativt syn.
Men også det selv samme element vil kunne opfattes både positivt og negativt: Den nypløjede jord kan opfattes som gold, stillestående og deprimerende. Men man kan også se den samme jord som en fundamental urkraft, hvor de brune nuancer kommunikerer noget varmt, solidt og jordbundet. Man kan sige, at ens mind-set forandrer virkeligheden.

Sådan kan jeg have det med kunst. Sådan har jeg det med billedkunst. Det meste. Jeg kan mene ét – og i det næste øjeblik noget andet.
Den, der siger, at billedkunst kan besidde eviggyldige kvaliteter, kvaliteter, der vil kunne eksistere på tværs af kultur og tid, lyver. Du er en løgner. Kunst er dynamisk lig udsigten fra vinduet, og det er mig, beskueren, der bidrager med dynamikken.

Tilbage til øvelsen: Forestil dig nu, at der løber en ræv forbi, måske hen over en mark.
Du får en noget uventet oplevelse. Du ”vågner”. Ikke, at du ikke har set en ræv før, det sker bare langtfra hver dag.

Sådan kan jeg have det med billedkunst, og jeg ved aldrig, hvornår det sker. Det kan ske i det lokale galleri, medieret via internettet, eller på den stort anlagte udstilling på et museum. Det er en oplevelse, der ikke er bundet til en bestemt kunstner. Snarere bundet til et enkelt værk, der kan stamme fra rigtigt mange forskellige kunstnere, store og små, selvom jeg vil imødekomme med, at der måske er en tendens til, at nogle kunstnere hyppigere slipper ”en ræv” løs end andre.

Tilbage til udsigten: Forestil dig nu, at der lunter en bjørn forbi. Okay?! Her lever ingen bjørne, men det er en bjørn. Dette er sjældent. Ikke fysisk umuligt (den kunne være svømmet over fra Sverige), – men meget sjældent. Der er tale om en oplevelse ud over det sædvanlige.

Der går år imellem, at jeg ser en ”bjørn” i billedkunst, Men jeg tror, det skete for et par uger siden. Og det var ”en digitalt medieret bjørn”. Det skete på en af Sotheby’s auktioner, hvor et værk af Banksy makulerede umiddelbart efter hammerslag og utilsigtet gik i stå midtvejs.
Men jeg er naturligvis usikker her: Skete det virkeligt, eller var det et PR-stunt, Fake News? Og var det nu en bjørn? Måske var det snarere en stor ræv, – lad os kalde det ”en ulv”.
Men jeg kan godt nævne eksempler, der for mig helt sikkert er bjørne: Marcel Duchamp’s Fountain, som bl.a. kan ses på Moderna Museet i Stockholm, og Piet Mondrian’s værk med titlen ” Broadway Boogie Woogie” som kan ses på MoMA, NYC, og endelig Olga Rozanova’s radikale maleri ”Green Stripe” fra 1917.

Men bjørne, ulve og ræve til side: Det centrale er, at kunst i højere grad bør opfattes som en dynamisk størrelse, hvor den, der ser, er dynamikken.
Som beskrevet i indledningen: Udsigten kan være den samme, men vores tilgang er dynamisk. Vi bør hylde denne erkendelse og hylde denne dynamik. Kun ved at erkende kan vi arbejde med vores tilgang. Og det er tilgangen, ”positiv” eller ”negativ”, der et stykke hen ad vejen afgør, om der er tale om god eller dårlig kunst.

December, 2018 (opdateret april 2019)
Jan Skovgård

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment