RE-late

Med denne serie åbner jeg op for noget, et ikke så synligt spor, som jeg har haft gang i længe. Meget længe … i årtier. Forløberne er mine re-paintings fra ‘80-erne og ‘90-erne, hvor jeg gen-malede tidlige værker. En slags generationsarbejde:  Med afsæt i og henvisning til noget gammelt opstår der noget nyt, der så igen kan blive genstand for noget, der er endnu nyere (note 1) .
Den aktuelle serie … og det, den repræsenterer, har været i mine tanker siden mit traume i 2004 … og i og for sig også før. Og jeg har i det private gjort mange tilløb og forsøg på at få det ud over rampen. Jeg er bare ikke lykkedes med at finde den rette form.
Nu vover jeg det ene øje, som man vist siger, når man er lige dele usikker og sikker …
Seriens omdrejningspunkt er relationer og support. To ord, to begreber, som jeg er glad for, og som jeg igen og igen finder i meget af det, jeg synes, der er værd at tale om.
Men serien er også en henvisning til mine værker fra slut ‘80-erne og begyndelsen af ‘90-erne. Værker, som ikke har fået den opmærksomhed, som jeg tillægger dem. Man siger, at tiden er den bedste måde at sortere på … hvilket jeg er enig i. Men på trods af, at der er gået 30 år, står den periode i mit liv som den mest vitale … for mig. En periode, hvor min ambition var at tilføje til kunstens historie … intet mindre.
Sådan gik det ikke … i takt med min nærmest ret vilde arbejdsiver og de resulterende landvindinger, hvor jeg hverken kiggede rundt eller tilbage … oplevede jeg i momenter en lykkefølelse, men også en snigende følelse af at være havnet et sted, hvor jeg var ret alene. Alene med en kunst, der blev mødt med stilhed. 
Jeg gik ned med flaget … og resten er beskrevet indgående andetsteds … igennem hele mit RE-flower projekt (note 2).
Min ambition med denne serie er tosporet: Dels ønsker jeg at forfølge, om det er muligt at blomstre igen … om det er muligt for mig kunstnerisk at nå på omdrejningsniveau med, hvor jeg var engang. Deraf RE-flower. Dels ønsker jeg at henlede opmærksomheden på nogle tidlige værker, som jeg stadig holder meget af, og som jeg den dag i dag stadig tror på besidder nogle kvaliteter. Både på det personlige plan, og i relation til kunstens historie.
Hvad angår det sidste: Her er vi muligvis ikke enige, … men sådan er kultur 🙂

Hvert værk i serien RE-late bærer en titel, der refererer til det iboende tidligere værk. Et tidligere værk, der kan være repræsenteret ved et enkelt element, en svag skygge eller bare et bagvedliggende layout, der ikke umiddelbart er synligt. 
Derudover er der formuleret en kort beskrivelse af referencen og de tilhørende intentioner, som jeg husker dem.

Note 1: RE-paintings: https://janskovgard.dk/test40.php
Note 2: Bogen RE-flower: https://janskovgard.dk/reflower/index.html

RE-late (paradox pictures – k. malevich), 2022
Print på Aludibond, 100 x 100 cm

Link til flere billeder fra serien RE-late: https://www.janskovgard.dk/wordpress/?cat=76
Link to this text in English: https://janskovgard.dk/pdf/relate.pdf
Link til T.P.C Paradox Pictures, 1989-91: https://janskovgard.dk/test32.php

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s