Kommentarer til Kultursektorrapporten (2)

Nedenstående er sendt som mail den 26. februar til sekretariatet for Aarhus 2017.

Som jeg har forstået det, ligger Aarhus i konkurrence med Sønderborg om at blive Europæisk Kulturhovedstad 2017.
Med al respekt for Sønderborg, har jeg svært ved at se det som andet end en overmatchning.
Sønderborg vil naturligvis kunne inddrage Region Syd, men selve byen Sønderborg er ikke kendt som kulturby.
Indenfor kunstområderne litteratur, teater, dans, musik og billedkunst er byen Sønderborg grænsende til ikke eksisterende.
På den baggrund har jeg svært ved se, at det forestående forløb med ansøgninger, indstilling og udvælgelse af kulturhovedstad er en reel konkurrence.
Jeg har svært ved at se, at Aarhus kan undgå at blive valgt.

Med den baggrund er jeg gået ind i diskussionen omkring Aarhus som kulturby.
Den konkrete anledning har været den kulturkortlægningsrapport, som sekretariatet for Aarhus 2017 har ladet udarbejde.
Jeg udtaler mig udelukkende om rapportens afsnit omkring billedkunsten. Ikke at jeg ikke også har en holdning til de andre kunstområder, men det er bare ikke der, jeg har min kompetence.

Jeg har ved en tidligere lejlighed (mail af 23. januar 2011) antydet overfor Aarhus 2017, at jeg finder rapporten overfladisk.
Det er ikke det, der står i rapporten, der er problemet. Det er det, der ikke står.
Som jeg læser rapporten, bliver den hængende i nogle kvantitative størrelser, her og der krydret med fragmenter af enkeltstående navngivne kulturpersoners udtalelser.

Der er også en tendens til, at rapporten samler sit fokus omkring faglige grupperinger, f.eks. kunstnerdrevne udstillingssteder og kunstner- og eventgrupperinger.
Det kan godt være, at det er gangbar fremgangsmåde indenfor teater, dans og musik, men billedkunstområdet er organiseret anderledes , –  grænsende til ingen organisering. Området tegnes i vid udstrækning af enkeltpersoner, individuelle udøvende kunstnere.
Den historiske kendsgerning har rapporten ikke øje for.

Jeg har i min tidligere mail til Aarhus 2017 påpeget, at den kvantitative opmåling af aktører på billedkunstområdet halter med et manglende kvalitativt fokus.
Aarhus 2017 har et regneark med 170 registrerede professionelle kunstnere i Aarhus. Med baggrund i min konsulentfunktion i Aarhus kommunes billedkunstudvalg (BKU) vil jeg skønne, at tallet snarere er 300 billedkunstnere.
Aarhus 2017’s liste er mangelfuld ved fraværet af mange markante og signifikante kunstnere.
Nu er det naturligvis ikke sådan, at rapportens rækkevidde står og falder med en kunstnerliste. Jeg bruger det som et konkret eksempel på, at der er noget, der godt kunne vinde ved en opkvalificering.

Hvis kortlægningen af billedkunstområdet skal bruges til andet end at understøtte den formelle ansøgning om tildelingen af Kulturhovedstad 2017 til Aarhus, vil jeg opfordre Aarhus 2017 til at opkvalificere kortlægningen kvalitativt.
Nedenfor lister jeg 6 punkter, som jeg umiddelbart får øje på, når det billedkunstneriske miljø i Aarhus skal kortlægges. Men der kan udmærket være flere.

  1. Hvor mange billedkunstnere er der, hvem er de, hvad laver de, og hvad lever de af.
  2. Hvordan ser miljøet ud? Hvad er der af udstillingssteder, offentlige, private og kunstnerdrevne? Hvad er der af værkstedsfaciliteter? Hvordan er uddannelsesmulighederne? Hvad er der af interesseorganisationer, grupperinger og faglige miljøer?
  3. Hvordan ser demografien ud? De unge og lovende, de etablerede, de ”gamle”?
  4. Hvilken rækkevidde har billedkunsten geografisk, hvordan er gennemslagskraften udenfor byen?
  5. Hvordan er kulturpolitikken på området, herunder de økonomiske støtte muligheder, hvem er modtagerne?
  6. Hvordan er kvaliteten af den lokale billedkunst? Når vi skal sige det selv, bedømt fra hovedstaden, bedømt fra udlandet?

Den nuværende kortlægning er centreret omkring punkt 1 og 2. Og kun delvist.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s